SÁIK Székhelyintézmény

Friss információk

Étkezési díj befizetése
2017. március 24.
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a 2017. március havi étkezési díjak befizetésére pótfizetőnapot tartunk, melynek időpontja:
2017. március 28. kedd
07:05–12:00 15:30–16:30

Felhívás az általános iskolákba történő beíratásra
2017. március 22.
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8:00-19:00
2017. április 21. (péntek) 8:00-19:00
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonatot) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő/ gondviselő lakcímkártyáját,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást ( óvodai vélemény/ határozat szakértői bizottság döntéséről),
  • nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
  • nyilatkozatot a megadott lakcímen való életvitelszerű tartózkodásról,
  • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár kiskorú esetén: regisztrációs igazolást, tartózkodási kártyát,
  • igazoló lapot az oktatási azonosító számról (óvoda adja ki),
  • a gyermek TAJ számát,
  • a gyermek oltási könyvét,
  • a diákigazolvány igényléséhez a járási hivatalban kiállított „ Nemzeti egységes kártyarendszer- adatlapot” (okmányirodában intézendő)
kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.
Körzeti általános iskola:
Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézménye
3100 Salgótarján, József Attila út 2.
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény (a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogyatékos és autista tankötelesek részére):
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.

A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu
Simon Tibor s.k.
tankerületi igazgató
Salgótarjáni Tankerületi Központ

Közlekedés biztonság
2017. március 21.
Tisztelt Szülők!
Engedjék meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önöket, hogy idén is útjára indult a közúti közlekedés biztonságát szolgáló, közoktatási intézményekben végzett nevelési tevékenység szakmai támogatását célzó ingyenes közlekedésbiztonsági program és egyben szeretnénk együttműködésüket kérni.
A közlekedési ismeretek tanítása - mint a baleset-megelőzés egyik lehetséges módja - hosszú évek óta hangsúlyosan szerepel a Nemzeti alaptantervben. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy a pedagógusok számára kevés tartalmi és módszertani segítség áll rendelkezésre a közlekedési kompetencia fejlesztésére.
Célkitűzésünk idén is az, hogy a közlekedésre nevelés modern oktatási módszereinek alkalmazásával biztosítsunk hozzáférést a korszerű, digitális, életkor-specifikus tananyagokhoz, ezért a kampányban külön-külön tananyagot készítettünk évfolyamonként a tanulók, és módszertani útmutatót intézménye pedagógusai, nevelői számára. Az idei programban ismét szerepelnek "Az iskola rendőre" és az "Egy iskola egy polgárőr" programban résztvevő pedagógusok számára készült, bűn- és baleset-megelőzést segítő, módszertani ismeretekkel kiegészített tananyagok, a "Biztonságos közlekedés kerekesszékkel", valamint a "Közlekedési ismeretek oktatása óvodások számára", továbbá a "A diszkóbalesetek okait feltáró és azok megelőzését szolgáló digitális tananyag".
A 2017. június 15-ig elérhető ingyenes oktatás előzetes regisztrációhoz kötött - regisztrálni a http://www.tanuloknak.hu/ weboldalon lehet.
A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a program weboldalán: http://www.tanuloknak.hu/
A gyermekek és fiatalok a közúti közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői. Az ő védelmük közös ügyünk, ezért bízunk a sikeres együttműködésben!
Budapest, 2017. március 13.
Üdvözlettel:
Köszönettel és tisztelettel:
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Iroda

Télbúcsúztató 4.d
2017. március 2.

Suliújság
2016. december 1.
Megjelent a Suliújság első száma, amely letölthető az alábbi hivatkozás segítségével.
Étkezési díj változás
2016. december 21.
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 2017. január 1-jétől az étkezési díjak a következőképpen módosulnak:
Régi árÚj ár
Napközi (tízórai, ebéd, uzsonna)507,10.-514,30.-
Napközi 50%-os253,60.-257,15.-
Menza (ebéd)332,40.-337,10.-
Menza 50%-os166,20.-168,55.-

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
2016. november 28.
2106. november 11-én már második alkalommal adott helyet intézményünk a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Heves-Nógrád megye területi fordulójának. A verseny népszerűségét bizonyítja, hogy idén már 64 csapat házigazdája voltunk.
Vers- és prózamondó verseny iskolánkban
2016. november 28.
2016. november 15-én, kedden került megrendezésre intézményünkben az iskolai vers-és prózamondó verseny felső tagozatos tanulók számára.
Tíz tanuló választott számára kedves verset és prózát, s tette előadásmódjával színesebbé ezt az őszi délutánt.
Kirándulás Gyöngyösre
2016. november 21.
A 7. évfolyam tanulói október 6-án vettek részt tanulmányi kiránduláson, amikor is Gyöngyösre és Visontára látogattunk el. Hűvös, borongós időben busszal tettük meg az utat.
Köszönjük!
2016. július 2.
Álmodtunk egy nagyot!
A helyi, fiatal önkéntesekből álló „Sakkozzuk ki!” akciócsoport és iskolánk közösen szeretett volna tenni intézményünk színtelen beltéri falfelületeinek megújulásáért. A Let's Colour Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezett magyarországi Let's Colour Projekt folytatásaként 2016-ban ismét kiírta közösségi pályázatát. A közös cél megvalósítása érdekében beneveztünk a pályázatra. Álmodtuk, hogy az épület alulája megszépüljön, színesedjen, mellyel ráerősíthetünk nevelőközösségünk személyiségközpontú pedagógiájára. Fontosnak tartottuk olyan iskolai környezet, biztonságot nyújtó légkör megteremtését, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem olyan örömforrás, ami a gyerekek természetes kíváncsiságára, fantáziájára épít. Hiszünk abban, hogy a tanulói környezet kialakításában nagy jelenőséggel bírnak a színek és a formák, hiszen nem csak serkentik a gondolkodást, lelkesítenek, de ösztönzik a kreativitást is. Mi nem a többi iskolától való különbözőségre, "másságra" törekszünk, sokkal inkább az önmagunkhoz viszonyított minőségi fejlesztésre. Úgy gondoltuk, hogy összefogással olyan példaértékű megmozdulást valósíthatunk meg Salgótarjánban, mely megmozgatja városunk lakosságát, szülőket, nagyszülőket, ismerősöket, barátokat egyaránt. Ez nem csak a falak festéséről szólt, ez egy iskola életében közösségépítés is.
Sikerült!
Közös összefogással, 4392 leadott szavazattal nyertünk a pályázaton, és 2016. június 30-án példaértékű összefogással, 150 önkéntessel megvalósult a nagy álom. Az eredmény magáért beszél. Köszönjük mindenkinek, aki velünk volt, értünk dolgozott.
Köszönjük!
Mindenkinek, aki szavazott, tervezett, szervezett, irányított, rajzolt, festett, kenyeret kent, hagymát szeletelt, ecsetet mosott, palacsintát sütött, kávét főzött, vizet töltött, felmosott, radiátort szedett le és rakott vissza, eszközt biztosított stb.! A „gagarinosok” közössége nevében:
Tolnainé Nagy Márta
intézményvezető
Pakodi Beáta
szervező pedagógus

Hon_és népismereti napok a 2015-2016-os tanévben
2016. június 28.
E tanévben első ízben szerveztük a hagyományos programot ilyen formában, egy őszi és egy tavaszi kirándulásra vittük a gyerekeket.
Egészségnap - Program
2016. március 1.

A kompetenciamérés iskolai eredményei 2015.
2016. március 1.

Gergely-járás
2016. március 11.
Iskolánk tanulói minden évben felelevenítik az iskolába invitálás régi kedves hagyományát, a Gergely-járást.
Vers- és prózamondó verseny az alsó tagozaton
2016. január 21.
Az idei tanévben is megrendeztük a magyar kultúra napjához kötődően az alsó tagozatosok iskolai vers- és prózamondó versenyét.
Bonis Bona - A Nemzet Tehetségeiért Díj
2015. június 8.
2015. június 5-én Budapesten Kissné Sári Judit kollégánk Bonis Bona - A Nemzet Tehetségeiért díjat vehette át kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetséggondozó munkája elismeréseképpen.
Szívből gratulálunk és további jó munkát kívánunk!
Ausztriában jártunk
2015. május 14.
2015. április 19-25-ig iskolánk 37 tanulója három pedagógus vezetésével ausztriai tanulmányúton vett részt Tirol tartományában.
Már év eleje óta készültünk erre az útra. A várva várt napon reggel hat órakor indultunk útnak. Nagyon izgatottak voltunk, de ez nem szegte jókedvünket. A tizenkét órás út első állomásaként Melkben tartottunk pihenőt.
Múzeumi programok az első félévben
2015. február 17.
Az előző tanévekhez és hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is szorgalmasan látogattuk a Dornyay Béla Múzeum programjait. Az alsó és felső tagozatos diákok és pedagógusok körében egyre népszerűbbek a különböző események, melyre fokozódó érdeklődéssel látogatnak csoportjaink.
Német Nyelvi Civilizációs Verseny a 7-8. évfolyam számára
2017. március 10.
Kedves Versenyzők és felkészítő Tanárok!
A III. Német Megyei Civilizációs verseny döntőbe jutott csapatai:
1. MäDCHEN DES DEUTSCHZIRKELS
2. GLÜCKFALL
3. DIE SIEGER
4. ViRoLu
5. ALLES KLAR?
6. BGY–DÓZSA 8.
7. KOBOLDE
8. FEUER
A döntő időpontja: 2017.03.31.
- Regisztráció 12:30-tól
- Ünnepélyes megnyitó 13:00
- Verseny 14-16-ig

VII. Országos Angol Nyelvi Civilizációs Verseny és Szakmai Nap
2017. március 13.

Vers- és prózamondó verseny az alsó tagozaton
2017. január 23.
A Magyar kultúra napjához kapcsolódóan idén is megrendezésre került alsó tagozaton a Vers- és prózamondó verseny. A 3-4. osztályosoknak január 17-én, az 1-2. évfolyamosoknak január 19-én.
Adventi hangverseny
2017. január 23.
Az adventi időszakban hagyomány, hogy adventi hangversenyre és ezt követően egy kis beszélgetésre invitáljuk iskolánk nyugdíjas pedagógusait. Így történt ez ebben a tanévben is, 2016. december 14-én.
Lucázás
2017. január 16.
December 13-án, Luca napján legjellemzőbb szokás a kotyolás. Régen kora hajnalban jártak kotyolni a 7-16 éves fiúk. Iskolánkban ebben a tanévben a 2. a osztály tanulói lucáztak.
ANTSZ tájékoztató
2017. január 8.

Új könyvek a könyvtárban
2017. január 13.
Kedves gyerekek!
Új könyveket ajándékozott Takács Szilvia tanító néni az iskolai könyvtárba.
Gyertek, kölcsönözzétek ki őket!
Várlak benneteket szeretettel!
Szilágyiné Marika néni
könyvtáros


Balassagyarmaton jártunk
2016. december 6.
2016. október 11-én kedden egy csodálatos kiránduláson vehettünk részt. Ellátogattunk a balassagyarmati Palóc Múzeumba, ahol több kiállítást is megtekintettünk.
Rendhagyó kémia óra
2016. december 1.
Salgótarjánban a Gagarin iskolában vendégeskedett Kiss Róbert tűzoltó, tűz-és munkavédelmi előadó, aki szívesen beszélt a teljes hetedik évfolyamnak egy rendhagyó kémia óra keretén belül az égés-és tűzoltással kapcsolatos mindennapi tevékenységekről.
Martinstag
2016. november 28.
Márton napjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez..
Bolyai Matematika Csapatverseny - Díjkiosztó
2016. november 15.
2016. október 14-én (pénteken) 14.30-kor került sor a Bolyai Matematika Csapatverseny írásbeli fordulójának megrendezésére 61 csapat részvételével, Salgótarjánban a SÁIK Székhely-intézményében. Iskolánkat 34 csapat képviselte.
Bolyai Matematika Csapatverseny
2016. november 21.
2016. október 14-én került sor a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulójának megrendezésére. Ezen a nívós versenyen Nógrád megye tanulói több helyszínen, Salgótarjánban, Balassagyarmaton és Pásztón mérték össze tudásukat.
Gagarin-diákkör
2016. június 29.
Idén negyedik alkalommal rendeztük meg a Gagarin-diákkör elnevezésű programunkat. 2015. április 18-án mutatták be a tanulók a fizikai és kémiai kísérleteiket, illetve a kiselőadásaikat.
Gagarin Napok 2016
2016. június 28.
Iskolánkban 2016. április 11. és 25. között került megrendezésre a Gagarin Napok programsorozat, amelynek helyszínei az iskola aulája és szaktantermei voltak.
Rendhagyó módon a hagyományos Gagarin Gála helyett több napon keresztül engedtünk betekintést iskolánk munkájába, s adtunk belőle és az elért eredményekből - a teljesség igénye nélkül - egy kis szeletnyit.
Tanulmányi kirándulás Aggteleken
2016. június 24.
2016. május 6-án a 6. évfolyam három osztálya Aggteleken járt tanulmányi kiránduláson. Gyönyörű, nyárias, napos időben autóbusszal tettük meg a hosszú utat.
VI. Országos Angol Nyelvi Civilizációs Verseny a két tanítási nyelvű iskolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulói részére
2016. március 30.
A 2015/2016. tanév tavaszán immár hatodik alkalommal került sor iskolánkban, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Székhelyintézményében az Országos Angol Nyelvi Civilizációs Verseny megrendezésére a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület támogatásával.
Zrínyi Ilona Megyei matematika verseny
2016. március 9.
2016. február 19-én került sor a Zrínyi Ilona Megyei matematika verseny megrendezésére. A versenyre 2-8. osztályig nevezhettek a tanulók.
Új könyvek az iskolai könyvtárban
2015. november 9.
Kedves gyerekek! Gyertek, kölcsönözzétek ki a sikerkönyveket!
Tájékoztató szülőknek!
2015. április 20.

Tisztaszoftver program
2015. január 1.
Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja. Ezzel egyedülálló lehetőség nyílik meg a diákok és szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját...
Angliai tanulmányút 2015.
Normannok várai, Tudorok városai
2015. március 25.
A SÁIK Székhelyintézmény tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt Angliában 2015. március 7. és március 14. között. A kirándulás során angol vendéglátó családok fogadták a gyerekeket. Nagyon büszkék vagyunk a csoportra, mert a vendéglátó családok nevében az angol szervező megdicsérte a tanulóinkat és a következő levelet küldte el iskolánk számára.
Felhívás az Iskola 50. évfordulójának megünneplésére
2017. január 8.
A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Székhelyintézménye, az egykori Gagarin Általános Iskola a 2017/2018-as tanévben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.
Az emlékprogram keretében kiállítások, megemlékezések és találkozók szervezésére kerül sor.
A már eddig összegyűjtött, archivált és rendezés alatt álló emlékanyag folyamatos kiegészítését tervezzük. A rögzítés és dokumentálás elektronikus formában is megtörténik, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen.
Tisztelettel kérjük volt dolgozóinkat, diákjainkat, hogy azokat a megőrzött dokumentumokat és emléktárgyakat, amelyek archívumunk értékes darabjai lehetnek, juttassák el hozzánk.
A beküldött anyagokat a jubileumi év végén visszaszolgáltatjuk. A dokumentumokat elektronikus formában a
gagarin.evfordulo@gmail.com
e-mail címre kérjük, vagy személyesen Berze Andrea tanárnőnek juttassák el.
Segítségüket előre is köszönjük!

Tolnainé Nagy Márta
tagintézmény-vezető

A magyar nyelv napja
2016. november 30.
2011-től november 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját, melyről az Országgyűlés döntött, lehetővé téve, hogy évente egyszer a közfigyelem ráirányuljon a magyar nyelvre, amely kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapja.
Halloween
2016. november 21.
Október 28-án, az őszi szünetet megelőző utolsó tanítási napon, Halloween napot tartottunk. A tanulókat reggelről a boszorkányok hada fogadta. Őket csak cukorkával lehetett kiengesztelni. Ha cukorkát kaptak, nem űztek csúnya tréfákat a gyerekekkel.
Ismét "Múzeumbarát iskola" lettünk
2016. október 6.

Határtalanul program
2016. június 2.

Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny
2016. június 2.
2016. március 17-én került sor a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megrendezésére. Iskolánkból 2.-8. évfolyamról 148 tanuló jelentkezett erre a megmérettetésre.
Iskolai színjátszók
2016. április 26.
skolánk színjátszó csoportja, az Európa Színpad 2016 áprilisában kétszer is fellépett a „Szép zöld fácska” című színdarabbal
„Szép magyar beszéd” verseny
2016. február 10.
2016. január 11-én tartottuk meg iskolánkban a Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny iskolai fordulóját. A versenyen 26 felső tagozatos tanítványunk vett részt, tizennyolc 5–6. és nyolc 7–8. osztályos tanuló.
A magyar kultúra napja
2015. február 10.
1989-től ünnepeljük a magyar kultúra napját. Kölcsey Ferenc és nagyhatású műve, a Himnusz iránti tiszteletből január 22-ét jelölték ki hivatalosan a magyar kultúra napjának. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én írta meg szatmárcsekei magányában a költeményét, amit Erkel Ferenc zenésített meg 1844-ben. Ez a mű Magyarország nemzeti imádsága, majd 1989-ben alaptörvénybe iktatott állami himnusza lett.
Iskolai és városi vers- és prózamondó verseny
2015. december 7.
2015. november 16-án, hétfőn került megrendezésre intézményünkben az iskolai vers-és prózamondó verseny felső tagozatos tanulók számára.
Német hagyományok ápolása Nógrád megyében
2015. január 1.
A SÁIK Székhelyintézményének németes tanulói 2014 februárjában és márciusában a TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” kiemelt projekt által támogatott Gazdagító Programpárok pályázati programon vettek részt. A projekt célja az volt, hogy a tanulók a német szokásokat és hagyományokat ne csak a könyvekből, hanem testközelből is megismerhessék.
Az iskolai könyvtár nyitva tartása
2015. január 1.
Hétfő és szerda 1. szünet 8.40-9.00Csak a kikölcsönzött könyvek visszaadása lehetséges
2. szünet 9.45-10.00
Délután 12.45-15.45 
Péntek
(páratlan héten)
1. szünet 8.40-9.00Csak a kikölcsönzött könyvek visszaadása lehetséges
2. szünet 9.45-10.00
Délután 12.45-13.45 

Új drogprevenciós program
2015. január 1.
A rendőrség a fiatalok kábítószerfogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az önök drogprevenciós tanácsadója:
Vakarcs József rendőr alezredes
Salgótarjáni Rendőrkapitányság
06/32/411-255 30-68-as mellék
drogmegelozes.salgotarjanrk@nograd.police.hu
Fogadóórák helye és ideje:
Minden hónap 2. keddje 15.00-16.00
Salgótarján, Kossuth út 5. 1. emelet 118.
Telefonos ügyelet ideje:
minden hónap 1. és 3. keddje 15.00-16.00

Felhívás
2015. január 1.
Tájékoztatás hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó jogszabályok változásáról.
Tájékoztató
2015. január 1.
Tisztelt Szülők!
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezések lemondásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk
Az iskola nyitvatartási ideje
2015. január 1.
Tisztelt Szülők!
2011. április 6-tól az iskola nyitvatartási ideje megváltozott.
Nyitás: 7.00
Zárás: 22.00

Adó 1%-a
2015. február 27.
Tisztelt Szülők, Támogatók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványaink, az Egészséges Gyermekekért, a Talent és a Smart Alapítvány javára ajánlották fel.Továbbra is számítunk támogatásukra.Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1 %-át ebben az évben is alapítványaink részére ajánlják fel.
Támogatásukat előre is köszönjük!

Egészséges Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 19159937-1-12

Talent Alapítvány
Adószám: 19159920-1-12

Smart Alapítvány
A korai két tanítási nyelvű képzés fejlesztésére
Adószám: 18643374-1-12