SÁIK Székhelyintézmény

Friss információk

Gyermekfelügyelet - napközis tábor igényfelmérés2020. május 21.
Tisztelt Szülők!
A Klebelsberg Központ felmérést végez arra vonatkozóan, hogy 2020. június 15-től a tanulók részéről milyen igény mutatkozik a nyári szünet ideje alatt a gyermek felügyelet és a napközis táborok iránt. A beérkezett igények ismeretében születik döntés a napközis táborok szervezéséről.
Kérjük, hogy igényüket a KRÉTA - Üzenetek alatt található táblázat kitöltésével jelezzék intézményünk felé. Ennek határideje: 2020. május 25. 10.00 óra.
A kitöltött táblázatot a következő e-mail címre juttassák el: ottmarne@gagarin-starjan.sulinet.hu
Devcsics Annamária
Intézményegység-vezető

Védőoltások pótlása
2020. május 25.
Tisztelt Szülők!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ a márciusban elmaradt kötelező Hepatitis-B oltás, és az áprilisban elmaradt HPV oltás pótlását rendelte el.
Az oltás helyszíne: Salgótarjáni Általános Iskola, Iskolaorvosi Rendelő
Az oltás időpontja:
7.a2020.05.27. (szerda)13.00 óra
7.b2020.05.28. (csütörtök)9.00 óra
7.c2020.05.29. (péntek)13.00 óra
7.d2020.05.29. (péntek)14.00 óra
Kérjük, hogy gondoskodjon gyermeke megjelenéséről! A HPV-t igénylő lányok a két oltást egyszerre kapják meg.
A gyerekek az pálya felőli alsó bejáratnál gyülekezzenek!
A helyszínen kötelező a kézfertőtlenítés, amit mi biztosítunk. Gyermeke feltétlenül szájmaszkban jelenjen meg!
Az oltóorvos fokozott leterheltsége miatt pótoltásra csak alapos indok esetén, kijelölt rendelőben, nagyon korlátozottan van lehetőség, ezért kérem, az adott időpontban gyermeke feltétlenül, pontosan jelenjen meg!
Kérdés esetén elérhetőség: 06-20-400-3136

2020.05.25.
Köszönettel:
Dr. Al-Shamiri Ali (iskolaorvos)

Grajzel Edina (iskolavédőnő)

Felügyelet és étkezés igénylése
2020. május 26.
Tisztelt Szülők!
A tantermen kívüli digitális munkarend 2020. június 15-ig tart.
Intézményünk a tanulók felügyeletét igény szerint 2020. június 26-ig (péntek) biztosítja.
Étkezést 2020.június 02-től lehet igényelni.
ügyeletet és az étkezést is írásban kérjék. Ennek formanyomtatványát megtalálják az intézményünk honlapján, vagy a portán.
Azok a szülők, akik már 2020. június 2-tól kérnek ügyeletet és étkezést is, azok ilyen irányú igényüket 2020. május 29. (péntek) reggel 9.00 óráig jelezzék az iskolatitkárnál a szokásos módon. A továbbiakban az étkezés igénylésének módosítására minden reggel 9.00-ig van lehetőségük. Amennyiben az étkezést véglegesen le szeretnék mondani azt, kérjük szintén írásban tegyék meg.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az ügyelet ideje alatt gyermekeik részére szájmaszkról gondoskodjanak!
Az étkezési díjak az eddigiekhez képest nem változtak.
Megértésüket és segítségüket köszönjük.
Devcsics Annamária
Intézményegység-vezető
Beiratkozás ügyintézési folyamata2020. április 6.
A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2020/2021. tanévre vonatkozóan.

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval

A törvényes képviselő a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelenik az általános iskolában a szükséges dokumentumokkal, és ott kézzel tölti ki a gyermek személyes adatait, illetve speciális jellemzőit. Bemutatja az igazolásokat, illetve a nyilatkozatokat.
A szükséges dokumentumok listája:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi – azonosító igazolványt (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonatot) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a szülő/ gondviselő lakcímkártyáját,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vélemény/ határozat szakértői bizottság döntéséről),
 • nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
 • nyilatkozatot a megadott lakcímen való életvitelszerű tartózkodásról,
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár kiskorú esetén: regisztrációs igazolást, tartózkodási kártyát,
 • igazoló lapot az oktatási azonosító számról (óvoda adja ki),
 • a gyermek TAJ számát,

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval

Amennyiben a szülő nagyobb gyermeke abba az iskolába jár, ahová be szeretné íratni első évfolyamba az óvodás gyermekét, és rendelkezik az iskola KRÉTA rendszeréhez tartozó belépési azonosítóval, ebben az esetben be kell lépniük a KRÉTA rendszerbe, ki kell választani a felső menüsorból az e- Ügyintézés lehetőségét, és ott végezheti el az elektronikus adatbevitelt. Az e- Ügyintézés felületre lépve kiválaszthatja a szülő az „Ügyintézés indítása” felületen a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontot. A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat.
Amennyiben a szülő olyan iskolába kívánja beíratni a gyermekét, amelyik iskolának KRÉTA rendszeréhez nincs belépési jogosultsága, akkor a


weboldalon keresztül regisztráció után ("Bejelentkezés -> Ideiglenes regisztráció létrehozása...") az „Ügyintézés indítása” felületen válassza a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontot. A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat, kiválaszthatja egy listából az általános iskolát, ahová beíratni kívánja gyermekét.
(A szükséges dokumentumok listája a Szükséges dokumentumok... cím alatt található)
Hit- erkölcstan oktatásának módosítása
2020. május 1.
Tisztelt Szülők!
2020. május 20-ig van lehetőségük az etika vagy a hit- és erkölcstan választott tantárgyat, vagy egyházat módosítani a 2020/2021. tanévre. Ennek törvényi alapját a Nkt. CXC.törvény 35.§ (1) bekezdése szolgáltatja.
Kérem Önöket, hogy az intézmény honlapjáról töltsék le az idevonatkozó dokumentumot és töltsék ki. A kitöltött dokumentumot 2020. szeptember 1-én kérjük majd behozni/beküldeni az intézménybe.
Addig is kérjük azokat, akik változtatni szeretnének (a jelenlegi 1-7. évfolyamot érinti) a KRÉTA felületén keresztül jelezzék az osztályfőnököknek május 20-ig. Amennyiben, az etika helyett a hit-és erkölcstant választják, ne felejtsék el pontosan megnevezni a választott felekezetet.
Devcsics Annamária
Intézményegység-vezető

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról
2020. április 29.
Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium tagintézményeiben hit- és erkölcstan tantárgyat oktató egyházakról:
- Magyar Katolikus Egyház
- Magyarországi Református Egyház
- Magyarországi Evangélikus Egyház
- HIT Gyülekezet
Az etika és a hit- és erkölcstan tantárgy közötti választás megkönnyítéséhez segítségként közöljük az egyházak rövid tájékoztató filmjét és a hitoktatásról szóló rövid leírást.

Magyarországi Református Egyház tájékoztató filmje
Magyar Katolikus Egyház tájékoztató filmje
HIT Gyülekezete Egyház tájékoztató közleménye
HIT Gyülekezete Egyház tájékoztatója
Evangélikus Egyház tájékoztatója

Április 11. - A magyar költészet napja
2020. április 10.


Pedagógusok internetes elérhetőségei
2020. március 17.

Tájékoztatás
2020. március 16.
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk tanulói a KRÉTA->HÁZI FELADATOK felületen kapják a tananyagot és az elvégzendő feladatokat az eddigi órarend szerint. Ez a funkció alkalmas az oda-vissza (tanár-diák, diák–tanár)kommunikációra. Ugyanezen a felületen értesülhetnek a számonkérések időpontjáról és mikéntjéről.
A már megírt dolgozatok és témazárók érdemjegyei beírásra kerülnek.
Továbbá kollégáinkat elérhetik a honlapra feltett e-mail címeken is.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az M5-ös csatornán az Iskola TV adását láthatják.
Megértésüket köszönjük!
Iskolavezetés

Tanulói étkeztetés
2020. március 16.
Tisztelt Szülők!
Salgótarján polgármesterének döntése értelmében 2020.03.17-től biztosítjuk a gyermekek részére járó közétkeztetést (csak ebéd).
A tervek szerint ez három helyen fog megtörténni:
- SÁI Petőfi Sándor Tagiskolája
- SÁI Arany János Tagiskolája
- Diákotthon
A szolgáltatás módja: zárt ételhordós kiszolgálás.
Kérem, a mai napon 14:30-ig jelezzék az ottmarne@gagarin-starjan.sulinet.hu e-mail címen, ha kérik a szolgáltatást a helyszín megjelölésével.
Iskolavezetés

Student Lines levele az angliai tanulmányúttal kapcsolatban
2020. március 18.


Tisztelt Szülők!
A koronavírus terjedése miatt a Kormány 2020. március 16-tól új oktatási forma bevezetéséről döntött. Ettől a naptól kezdve az oktatás tantermen kívül, digitális formában kerül megszervezésre. Kérem, hogy 2020- március 16-án hétfőn a gyermekek ne jelenjenek meg az iskolában.
A fenti intézkedéssel kapcsolatban ügyeleti elhelyezés megszervezésére kerül. Az ügyelet azon tanulók számára szervezik, akiknek szülője, gondviselője olyan munkakörben dolgozik, amelynél nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatellátásuk, valamint egyéb közfeladatok ellátásában és a közellátás biztosításában szükséges a munkavégezésük, és gyermekük elhelyezését nem tudják megoldani.
Az ügyeleti ellátás igénylésének felmérését iskolánk végzi, de a felügyelet megszervezése a tankerületi központ hatáskörébe tartozik.
Kérem, amennyiben gyermeke számára ügyeleti ellátást kér azt az iskola email címére
iskola@gagarin-starjan.sulinet.hu
írásban, a kérelem pontos indoklásával együtt haladéktalanul szíveskedjenek megküldeni, legkésőbb 2020.március 16-án 9 óráig!

A tananyag kijelölésének-, a tanulási folyamat támogatásának módjáról. eszközeiről és lehetőségeiről a hétfői napon az iskola honlapján tájékoztatjuk Önöket.
Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy a digitális oktatási forma ideje alatt gondoskodjanak arról, hogy gyermekük kerülje a nagyobb csoportos találkozásokat, lehetőleg egyénileg tartsák őket otthon. Felügyeletüket legfeljebb kis csoportokban szervezzék meg, hiszen a kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.
A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a települési önkormányzattal való egyetetés után tudunk tájékoztatást adni.
Megértő együttműködésükre a továbbiakban folyamatosan számítok!
Mravcsik Sándor
intézményvezető
Devcsics Annamária
tagintézmény-vezető


Suliújság új száma
2020. március 18.
Megjelent a Suliújság újabb száma, amelyek letölthetők az alábbi hivatkozások segítségével.
Egyházak bemutatkozása - Szülői értekezlet
2020. március 13.
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 16-ára, az egyházak bemutatkozására szervezett szülői értekezlet elmarad.
A leendő elsősök a 2020-21-es tanévre történő beiratkozáskor nyilatkozhatnak majd az etika, illetve a hit- és erkölcstan tantárgy választásáról.
A 2020-21-es tanévben 2-8. évfolyam tanuló diákok május 20-ig módosíthatják a két tantárgyra vonatkozó választásukat.

Megértésüket köszönjük!

Salgótarján, 2020.03.11.
Mravcsik Sándor
intézményvezető

Államilag finanszírozott tanuló balesetbiztosítás
2020. február 26.
A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre - 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra - szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.
Lázár Ervin Program
2020. február 17.
Tisztelt Szülők!
A Lázár Ervin Program következő előadása 2020. április 3., péntek 15.00 óra.
Az előadás címe: Álom-Buborékok
Erre az előadásra a 6. évfolyamos tanulóink mennek.
Az előadás vége: 18.00.
Az előadás helyszíne a Fővárosi Nagycirkusz, Budapest, Állatkerti körút 12/A.
A tanulók kíséretét az iskola biztosítja.
A KRÉTA felületén szülői belépővel lehetőségük van hozzájárulni, hogy gyermekük részt vehet a programon.
Elérési útvonal: Információk, Lázár Ervin Program, engedélyezem, nem engedélyezem.
Iskolavezetés

Lázár Ervin Program
2020. február 3.
Tisztelt Szülők!
A Lázár Ervin Program következő előadása 2020. május 8., péntek 15.00 óra.
Az előadás címe Mozart: Szöktetés a szerájból.
Erre az előadásra a 8. évfolyamos tanulóink mennek.
Az előadás vége: 17.25.
Az előadás helyszíne a Magyar Állami Operaház. Erkel Színház, Budapest II. János Pál pápa tér 30.
A tanulók kíséretét az iskola biztosítja.
A KRÉTA felületén szülői belépővel lehetőségük van hozzájárulni, hogy gyermekük részt vehet a programon.
Elérési útvonal: Információk, Lázár Ervin Program, engedélyezem, nem engedélyezem.
Iskolavezetés

Irodalomajánlás szülőknek
2019. december 11.
Szülők, pedagógusok figyelmébe ajánljuk!
Irodalomajánlás digitális világ, virtuális kontra valóság, közösségi média, viselkedészavar témában.
Új csengetési rend
2019. október 22.
Érvényes 2019. november 4-től.
1. óra7.55-8.40
2. óra8.55-9.40
3. óra9.55-10.40
4. óra10.50-11.35
5. óra11.45-12.30
6. óra12.45-13.30
7. óra13.40-14.25

Október 1. – A zene világnapja - Kiállításmegnyitó
2019. október 1.
Iskolánkban már hagyomány, hogy megemlékezünk a zene világnapjáról, és ezen a napon nyitja meg első kiállítását a Gagarin Galéria.
A XXVII. Kárpát-Medencei Teleki Pál földrajz-földtan verseny döntője
2019. június 21.
A versenyt a nagy történelmi múltra tekintő megyeszékhelyen, Egerben rendezték meg. Három napos program igazi tömény élményekkel teli megmérettetés volt.
2019. május 10-én pénteken az Eszterházy Károly Egyetem dísztermében kezdődött a verseny a nyitó ünnepséggel.
Társadalomtudományi Diákkör
2019. április 30.
Negyedik alkalommal került sor idén 2019. április 16-án délután a Társadalomtudományi Diákkör rendezvényére.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy iskolánkban szép számmal vannak érdeklődő, szorgalmas diákok, akik a kötelező tananyagon túl is szívesen végeznek önálló kutató munkát...
Magyar Parasport Napja
2019. február 27.
Az idén már második alkalommal rendeztük meg a Magyar Parasport Napját iskolánkban. Három tanítási órán keresztül mutattuk meg a tanulóinknak, hogy a fogyatékkal élőknek sem kell lemondani a sportról.
Piros nap
2019. február 20.
2013 óta minden évben csatlakozunk adománygyűjtő akciókhoz. Így történt ez idén is, február 15-én, amikor a kedvezményezett az SOS Gyermekfalvak Magyarország Alapítvány volt.
Újév köszöntő
2019. január 28.
Iskolánkban január 3-án reggel a 3.c osztály vidám műsorral köszöntötte az újévet...
Fizika szakkör - ÉMÁSZ üzemlátogatás
2018. június 18.
A Gagarinos fizika szakkörös diákok 2018. június 11-én üzemlátogatáson vettek részt az ÉMÁSZ salgótarjáni telephelyén.
Letölthető nyomtatványok
2018. április 9.
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok letölthetők az alábbi hivatkozásokról

Intézményvezetői pályázat
2017. november 4.

Országos idegen nyelvi mérés eredményei
2017. június 23.

Beszámoló Egészséges Gyermekekért Alapítvány tevékenyégéről
2017. június 27.

ANTSZ tájékoztató
2017. január 8.

Tájékoztató szülőknek!
2015. április 20.

Tisztaszoftver program
2015. január 1.
Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja. Ezzel egyedülálló lehetőség nyílik meg a diákok és szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját...
Adó 1%-a
2015. február 27.
Tisztelt Szülők, Támogatók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványaink, az Egészséges Gyermekekért, a Talent és a Smart Alapítvány javára ajánlották fel.Továbbra is számítunk támogatásukra.Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1 %-át ebben az évben is alapítványaink részére ajánlják fel.
Támogatásukat előre is köszönjük!

Egészséges Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 19159937-1-12

Talent Alapítvány
Adószám: 19159920-1-12

Smart Alapítvány
A korai két tanítási nyelvű képzés fejlesztésére
Adószám: 18643374-1-12


Március 15.
2019. március 28.
Iskolánk ünnepi műsorral emlékezett meg 1848. március 15-én lezajlott pesti forradalomról és az azt követő szabadságharcról. A megemlékezésen a 4.c osztály tanulói mutatták be...
Gergely-járás
2019. március 27.
Iskolánk hagyományőrző programja keretében minden évben felelevenítjük ezt a régi népszokást. Ebben a tanévben is március 12-én az első osztályos kisdiákok hangos énekszóval meglátogatták az óvodákat, és kedves kis műsorukkal az iskolába csalogatták az óvodásokat.
Fogadóórák - változás
2020. március 12.
Tisztelt Szülők!
A fogadó órákat bizonytalan ideig szüneteltetjük. Kérjük, gyermekük tanulmányi előmeneteléről telefonon érdeklődjenek.
Megértésüket köszönjük!
Iskolavezetés

Szülői tájékoztató a SÁIK Székhelyintézmény magyar-angol két tanítási nyelvű képzéséről
2020. március 12.
Tisztelt Szülők! A 2020. március 18-ára meghirdetett bemutató órák elmaradnak! Megértésüket köszönjük!
Devcsics Annamária
intézményegység-vezető

Szekrényesné Csaba Zsuzsa
idegen nyelvi munkacsoport-vezető

Időpontváltozás
2020. március 13.
X. Országos Angol Nyelvi Civilizációs Verseny
VI. Megyei Német Nyelvi Civilizációs Verseny

A 2020. március 11-én meghozott kormánydöntés értelmében, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium által 2020. március 27-re tervezett X. Országos Angol Nyelvi Civilizációs Versenyt, valamint VI. Megyei Német Nyelvi Civilizációs Versenyt későbbi időpontra halasztjuk el, amennyiben a járványhelyzet addigra normalizálódik.
A verseny tervezett új időpontja:
2020. május 29. (péntek)

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Székhelyintézményének
idegen nyelvi munkacsoportja

Szép magyar beszéd verseny területi fordulója a Gagarinban
2020. február 18.
2019/2020. tanévi Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny salgótarjáni területi fordulójának szervezését, lebonyolítását ettől a tanévtől iskolánk humán munkacsoportja vállalta. Így 2020. február 17-én került sor az idei versenyre.
Farsang
2020. február 18.
Iskolánkban 2020. február 7-én és 14-én rendeztük meg a farsangi bált. Kicsik és nagyok egyaránt várták ezt a napot. A félév zárását követően izgalommal készültek az osztályok különböző műsorszámokkal, melyekkel igyekeztek jó karneváli hangulatot teremteni.
Vers- és prózamondó verseny
2020. február 8.
Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a magyar kultúra napjához kötődően megrendezzük az alsó tagozatosok vers- és prózamondó versenyét. Így történt ez idén is.
Karácsonyi hangverseny
2019. december 15.
Az adventi időszakban hagyomány, hogy karácsonyi hangversenyre és ezt követően egy kis beszélgetésre invitáljuk iskolánk nyugdíjas pedagógusait.
Ebben a tanévben, 2019. december 13-án intézményünk aulájában vártuk vendégeinket.
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
2019. december 4.
2019. november 8-án már ötödik alkalommal adott helyet intézményünk a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Nógrád megyei fordulójának. Iskolánkat 38 csapat képviselte.
Bolyai Matematika Csapatverseny 2019
2019. november 29.
Iskolánk tanulói minden évben bizonyítják tehetségüket a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján.
45 perc a MOBIDIK gyomrában...
2019. november 25.
No, nem a fehér bálnáról van szó, hanem egy Mobil Digitális Iskola rejtőzik a mozaikszó mögött. 2019. november 18-22. között a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája udvarán állomásozott ez a „szörnyeteg”. Igen jól olvasta: szörnyeteg, hiszen egy teherautón szállítható konténerben 15 tanuló számára kialakított informatikai csúcstechnikával felszerelt tanterem a MOBODIK.
Martinstag
2019. november 17.
Iskolánkban 2019. november 8-án rendeztük meg a Márton-napi lámpás felvonulást. Hagyományunkhoz híven reggel 7 óra 30-tól indult a menet.
Happy Halloween!
2019. november 7.
Iskolánkban október 25-én rendeztük meg a Halloween napot. Fél nyolc előtt a boszik várták az iskolába érkező tanulókat a bejáratnál. Trükkjeiket csak a szerencsések vagy a cukorkát adók kerülhették el.
Október 23. Emlékfutás
2019. október 24.
Köszönjük a részvételt és a támogatást!


Iskolai ünnepség az 1956. évi forradalom és szabadságharc évfordulójára
2019. október 24.
2019. október 22-én, kedden az 1956. évi forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira emlékeztünk az iskolai ünnepség keretében.
Szüreti mulatság
2019. október 18.
Október 16-án megrendezésre került iskolánkban a „Szüreti mulatság”. A hagyományt a 3.c osztály elevenítette fel egy kedves kis műsor keretében.
A magyar népmese napja
2019. október 2.
Ebben a tanévben, szeptember 27-én, pénteken délelőtt felső tagozatos tanítványaink ellátogattak az alsós osztályokba, hogy mesét olvassanak kisiskolás társaiknak. A kisdiákok örömmel hallgatták a meséket.
Tanévnyitó
2019. szeptember 6.
Hagyományinknak megfelelően idén is két alkalommal szólt a tanévkezdő csengőszó a SÁIK Székhelyintézményében. A leendő első osztályosokat 2019. augusztus 30-án délután 16 órakor fogadták vidám ünnepi műsorral a 6. és 2. évfolyam tanulói.
Beszámoló a Talent alapítvány tevékenységéről
2019. június 22.

Máltai tanulmányi kirándulás és nyelvtanulási program
2019. május 21.
A 2018/2019-es tanévben új színfolttal gazdagodott a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Székhelyintézményében a nyelvtanulással kapcsolatos külföldi tanulmányi kirándulások köre.
Természettudományi Diákkör
2019. május 19.
2019. április 15-én (hétfőn) hatodik alkalommal rendeztük meg a Természettudományi Diákkör elnevezésű programunkat.
Májusfa állítás
2019. május 16.
Iskolánk hagyományőrző programjának megfelelően ebben a tanévben is sor került a tavaszköszöntő májfa állításra. A vidám eseményt a 2.b osztály elevenítette fel.
Versolvasó délután a magyar költészet napja alkalmából
2019. május 7.
2019. április 11-én, a magyar költészet napján rendeztük meg hagyományos versolvasó délutánunkat az iskolában. Több, mint 30 tanulótól hallhattunk verseket a magyar irodalom remekeiből...
Országos Elsősegélynyújtó Verseny
2019. április 26.
Idén 48. alkalommal hirdették meg az Országos Elsősegélynyújtó versenyt... Iskolánk „DNS” csapata, a gyermek kategóriában a megyei II. helyezést érte el.
Vigyázz, kész, pénz! vetélkedő
2019. április 14.
Izgalmas versenyen vannak túl a pénzügyekhez kiválóan értő diákok. Április 4-én rendezték meg ugyanis Miskolcon a K&H Csoport Vigyázz, kész, pénz! vetélkedő regionális döntőjét. A diákok négy korcsoportban versenyeztek. Minden korcsoportból a legjobb csapat jutott tovább Budapestre, az országos döntőbe.
Szakma Sztár Fesztivál
2019. április 14.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2019-ben is megrendezte a „Szakma Sztár Fesztivált” Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban, 2019. március 12-14. között. A rendezvényen a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) országos döntője zajlott.
Pályázati felhívás
2020. február 5.
A Salgótarjáni Tankerületi Központ pályázatot hirdet büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint
Országos idegen nyelvi mérés eredményei
2019. június 12.

Határtalanul program
2019. május 24.

A beiratkozás ügyintézési folyamata
2019. március 25.
A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan.
A beiratkozás napján- függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja- minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval

A törvényes képviselő a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelenik az általános iskolában a szükséges dokumentumokkal, és ott kézzel tölti ki a gyermek személyes adatait, illetve speciális jellemzőit. Bemutatja az igazolásokat, illetve a nyilatkozatokat.
A szükséges dokumentumok listája:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi – azonosító igazolványt (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonatot) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a szülő/ gondviselő lakcímkártyáját,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vélemény/ határozat szakértői bizottság döntéséről),
 • nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
 • nyilatkozatot a megadott lakcímen való életvitelszerű tartózkodásról,
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár kiskorú esetén: regisztrációs igazolást, tartózkodási kártyát,
 • igazoló lapot az oktatási azonosító számról (óvoda adja ki),
 • a gyermek TAJ számát,
 • a gyermek oltási könyvét,
 • a diákigazolvány igényléséhez a járási hivatalban kiállított „ Nemzeti egységes kártyarendszer- adatlapot”(okmányirodában intézendő
2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval
Amennyiben a szülő nagyobb gyermeke abba az iskolába jár, ahová be szeretné íratni első évfolyamba az óvodás gyermekét, és rendelkezik az iskola KRÉTA rendszeréhez tartozó belépési azonosítóval, ebben az esetben be kell lépniük a KRÉTA rendszerbe, ki kell választani a felső menüsorból az e- Ügyintézés lehetőségét, és ott végezheti el az elektronikus adatbevitelt. Az e- Ügyintézés felületre lépve kiválaszthatja a szülő az „Ügyintézés indítása” felületen a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontot. A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat.
Amennyiben a szülő olyan iskolába kívánja beíratni a gyermekét, amelyik iskolának KRÉTA rendszeréhez nincs belépési jogosultsága, akkor a   https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon keresztül regisztráció után ("Bejelentkezés -> Új ideiglenes felhasználó") az „Ügyintézés indítása” felületen válassza a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontot. A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat, kiválaszthatja egy listából az általános iskolát, ahová beíratni kívánja gyermekét.
A beiratkozás napján az online ügyintézést választott szülők esetén az általános iskola a gyermek személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa alapján ellenőrzi a kártyákon szereplő adatokat, illetve az iskola begyűjti a szülő/gondviselő által hozott, szükséges nyilatkozatok, dokumentumok eredeti aláírt példányát.
(A szükséges dokumentumok listája a Felhívás az általános iskolákba történő beíratásra cím alatt található)
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
Nyilatkozat a hit- és erkölcstan, etika választásához
Jelentkezési lap a SÁIK Székhelyintézmény magyar-angol korai két tanítási nyelvű 1. osztályába

Salgótarjánról diákoknak vetélkedő
2018. november 20.
A Dornyay Béla Múzeum az idén negyedik alkalommal rendezte meg a Salgótarjánról diákoknak elnevezésű vetélkedőt az általános iskolák 7-8. osztályosai számára november 6-án. Iskolánkat a 8.a osztály 3 fős csapata képviselte.
Az iskolai könyvtár nyitva tartása
2018. szeptember 1.
Hétfő 10.00-14.00
Kedd 10.00-15.00
Szerda 10.00-15.00
Csütörtök 10.00-15.00
Péntek 10.00-14.00

A jubileumi tanév eseményei
2018. április 24.
A jubileumi tanév eseményei képekben
Biztonságos internet
2018. március 1.
Egy globális kampány részeként, ma már több mint 60 országban - köztük Magyarországon is – megrendezik a Biztonságos Internet Napját.
Tájékoztatás a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről
2017. szeptember 26.
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben
Új drogprevenciós program
2015. január 1.
A rendőrség a fiatalok kábítószerfogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az önök drogprevenciós tanácsadója:
Vakarcs József rendőr alezredes
Salgótarjáni Rendőrkapitányság
06/32/411-255 30-68-as mellék
drogmegelozes.salgotarjanrk@nograd.police.hu
Fogadóórák helye és ideje:
Minden hónap 2. keddje 15.00-16.00
Salgótarján, Kossuth út 5. 1. emelet 118.
Telefonos ügyelet ideje:
minden hónap 1. és 3. keddje 15.00-16.00

Felhívás
2015. január 1.
Tájékoztatás hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó jogszabályok változásáról.
Tájékoztató
2015. január 1.
Tisztelt Szülők!
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezések lemondásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk
Az iskola nyitvatartási ideje
2015. január 1.
Tisztelt Szülők!
2011. április 6-tól az iskola nyitvatartási ideje megváltozott.
Nyitás: 7.00
Zárás: 22.00

Tanuló balesetbiztostás
2018. április 13.
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Generali Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII) 14.) Kormányrendeletben meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.
A Kormányrendelet 1. §-a értelmében balesetbiztosításban részesül minden magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig. (2018. január 1. - 2020. január 1.)
Kisze
2019. március 27.
Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk a népi hagyományok megismertetésére, megőrzésére. Ezek közül a legnépszerűbb télűző szokás a kiszézés.
Víz világnap
2019. március 26.
Március 22-én, emlékeztünk meg a Víz világnapjáról iskolánkban. Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára, és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.
Speciális étrend igénylése
2018. augusztus 23.
A speciális étrendet igénylő tanulók számára nyilatkozat és tájékozató letölthető az alábbi hivatkozásokról.