SÁIK Székhelyintézmény

Emelt szintű nyelvi képzés

XXIV. német és angol nyelvű prózamondó verseny

Kedves Kollégák!
A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Gagarin Intézményegység idegen nyelvi munkaközössége a 2018/2019-es tanévben meghirdeti a XXIV. német és angol nyelvű prózamondó versenyt a megye 7. és 8. osztályos tanulói részére, négy kategóriában.

1. Német nyelv    7. osztály
2. Német nyelv    8. osztály
3. Angol nyelv    7. osztály
4. Angol nyelv    8. osztály

Nevezési feltételek:
Minden iskolát kategóriánként egy-egy tanuló képviselhet. Minden versenyző egy kötelező és egy szabadon választott szöveget ad elő.
A jelentkezési lap, valamint a kötelező szöveg iskolánk honlapjáról (októbertől) tölthető le:
www.gagarin-starjan.sulinet.hu

A szabadon választott szöveg terjedelme:
7. osztályosoknak 150-200 szó
8. osztályosoknak 200-250 szó legyen.

A szöveg tartalma és témája igazodjon a tanulók nyelvi szintjéhez és egyéniségéhez. A jelentkezési lapokat és a szabadon választott szöveg egy-egy példányát mellékelve 2018. október 18-ig kérjük iskolánk idegen nyelvi munkaközösségéhez eljuttatni.

A verseny színhelye: Salgótarjáni Általános Iskola (Gagarin Intézményegység).

A versenyben érintett iskoláktól független zsűriket kérünk fel a döntések meghozatalára.
A versenyt november 22-én tartjuk, melynek pontos idejéről az érdekelt iskolákat értesítjük. Minden kategóriában az első három helyezett tárgyjutalomban részesül. kevés jelentkező esetén a 7.-es és 8.-os kategóriát egyben értékeljük.

További információk: prozamondo@freemail.hu

Salgótarján, 2018-09-20

A SÁIK Gagarin Idegennyelvi munkaközössége