SÁIK Székhelyintézmény

"Napról napra" német nyelv

Iskolánkban több évtizedes hagyománya van az idegen nyelv oktatásának. Az angol nyelv tanítása mellett kiemelt szerepet kap a német nyelv oktatása is. 1996/1997-es tanévben indítottuk el először a "Napról napra németül" (Tag für Tag auf Deutsch) elnevezésű programunkat, melynek lényege, hogy az idegen nyelvi kezdeményezést az 1. és 2. osztályban kiterjesztjük a hét minden napjára. A módszereiben játékos, cselekedtető, kizárólag a beszéd, beszédértésre épülő program jó alapokat ad a 3. osztálytól már a négy alapkészségre épülő idegen nyelv eredményes elsajátításához. A programban részt vevő osztályok lehetőséget kapnak arra, hogy a készségórák egy részében, illetve a délutáni szabadidős tevékenységek keretében játékos formában foglalkozzanak az idegen nyelvvel. A programhoz az iskola saját kidolgozású tanulói és tanári segédanyaggal rendelkezik.
   1/27