SÁIK Székhelyintézmény

Velünk történt

Hon- és népismereti nap

Iskolánk ötödik évfolyamos diákjai az őszi balassagyarmati honismereti program folytatásaként 2017. június 1-én Hollókőre látogattak.
Hat helyszínen élményszerű tapasztalatokkal gazdagították a hon- és népismeret, történelem, természetismeret és irodalom órákon szerzett tudásukat.
A Pajtakertben a kender feldolgozásával, a fonás-szövés gyakorlatával ismerkedtek meg. A női és férfi népviselet sokszínűségét a Babamúzeumban is megfigyelhették.
A Falumúzem bemutatta a palóc ház jellegzetességeit, berendezési tárgyait.
A Postamúzeum kiállítása számos tárgyi és írásos emlékeket mutat be: képeslapoktól a bélyegeken át a bankjegyekig, a különböző postai eszközökig.
A Fazekasműhelyben megtapasztalhatták a tanulók, hogyan készülnek a különböző agyagedények.
A Kézműves nyomdában a nyomtatás technikájának megfigyelése után különleges emléket is nyomtattak a diákok.
A kirándulást a Kertek-alja tanösvény végigjárásával zártuk, ahol a település lakóinak a vízhez, a növényekhez és az állatokhoz való viszonyát tanulmányozhatták.
A tanulmányi kirándulás élményei szülőföldünk szeretetét erősítik mindannyiunkban.