SÁIK Székhelyintézmény

Velünk történt

Májusfa állítás

Már több évtizede iskolánk sajátossága a néphagyományokra épülő művészeti nevelés. A programot alsó tagozaton, tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon valósítjuk meg. Arra törekszünk, hogy a magyar nép hagyományait megismertessük tanítványainkkal. A tanulók aktív részesei a programoknak.
Május elseje a májusfa állításának ideje. A májfa nemcsak a természet megújulásának szimbóluma, hanem szerelmi ajándék, melyet a legények vágtak ki és állítottak a lányos házak kapujába titokban, éjszaka. Ezt a szokást elevenítette fel 2018. április 20-án a 3. a osztály a jubileumi Gagarin Gálán a József Attila Megyei Művelődési és Konferencia Központban. 2018. április 27-én, 14.30-kor az iskola előtti kisudvaron is előadták ezt a palóc hagyományt felelevenítő szokást. A résztvevők az alsó tagozatos gyerekek voltak 260-an tanítójukkal. A műsort adó osztály szülői közösségét és az érdeklődő felső tagozatos napközis tanulókat is meghívtuk. A műsor megtekintése után minden osztályból egy-egy fiú színes szalagot kötött a májfára, és közben a Hallottátok-e már hírét… kezdetű népdalt énekeltük. A díszítés után a fát felállítottuk, a lányok körtáncot jártak, és közben elénekelték a De szép májfa kertem közepébe… kezdetű dalt.
A műsor a lányok és a fiúk közös néptáncával, kazári csárdással ért véget. Végül a 3. a osztály lányai pogácsával kedveskedtek a vendégeknek. A program zárásaként elvonulás közben közösen elénekeltük a Tavaszi szél vizet áraszt… című népdalt. A felállított fa két hétig díszítette az iskola előtti teret.
A műsor zenei anyagát és a táncok betanítását köszönjük Horváth Judit néptáncpedagógusnak.

Budafokiné Kiss Éva

 

   1/26